+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม อกศจ. ครั้งที่11/2561+++

^^^วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1  ในฐานผู้แทนของผอ.สพป.แม่ฮ่องอสน เขต 1  และนางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่11/2561    โดยมีนายสมชาย  คำใส   ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม    ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน     ++ธีรธิดา  พรหมมาแบนภาพ//ข่าว++

ธีรธิดา พรหมมาแบน