สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลเช่าอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จัดสรรงบประมาณค่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นไปในแนวเดียวกันในการดำเนินการจัดหาและเบิกจ่ายค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน และบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัสดุในสถานศึกษาสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑