ฉก.ชน.สพป.สระบุรี เขต ๒ มอบเงินจากกองทุนโอบอุ้มคุ้มครองเพื่อเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่งช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางกชพร ศิริปรุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นางสาวฉัตรสุดา  โพธิ์ศรี  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ฉก.ชน. สพป.สระบุรี เขต ๒ นำพวงหรีดมอบแสดงความเสียใจ และมอบเงินจากกองทุนโอบอุ้มคุ้มครองเพื่อเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่ง ช่วยเหลือครอบครัว ด.ช. ธวัชชัย อุดมนันทคุณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ ซึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำ ณ บ้านเลขที่ ๘๗/๓ ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมี นายอาณัติ พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ และคณะครู อำนวยความสะดวกและคอยให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นอย่างดี