สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมการลงพื้นที่ผู้ตรวจราชการ

  นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขา สอศ. https://www.vec.go.th/th-th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A8/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87.aspx

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 1 การนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2

พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.30 นายสมาน เวียงปฏิ รอง ศธจ. รกน. ศธจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพท. ผู้บริหารอาชีวศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการจะลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564