รองเลขาธิการ สอศ. (นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์ ) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  1  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  13.00  น.  นายมณฑล   ภาคสุวรรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้รับผิดชอบการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดชัยภูมิ   พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการบูรณาการด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัดชัยภูมิ  ณ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ  ทั้งนี้  เพื่อติดตามความพร้อมการเป็นต้นแบบโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ในปีงบประมาณ 2565 รวมทั้ง   รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่   โดยนายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,นายสงัด  คำเรืองศรี   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,คณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ เขต 1,น.ส.พิมพ์พิศา   ชัชชวพันธ์  ผอ.โรงเรียนบ้านท่าหินโงม  ร่วมนำเสนอข้อมูลฯ  ,คณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามอหินขาว,กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,นายก อบต.,ตัวแทน จาก รพ.สต. และตัวแทนผู้ปกครอง  ร่วมแสดงความคิดเห็นอีกด้วย

 

ศิริรัตน์ หาญเวช