สพป.เลย เขต ๒ รับการศึกษาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต ๒

วันอังคารที่ ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒          นายพลชัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตฯ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒  จำนวน  ๑๐ คน  ซึ่งได้มาศึกษาดูงานการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  รวมถึงงานอื่น ๆ  โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้กล่าวต้อนรับว่ามีความยินดีที่ สพป.นครราชสีมา เขต ๒ ได้ให้ความสำคัญและได้รับความไว้วางใจเลือก สพป.เลย เขต ๒  เป็นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้  โดยให้ชมวิดีทัศน์การบริหารจัดการของสำนักงาน  บทเพลงสุจริตที่เลย เขต ๒   และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด