สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย นายมนตรี แก้วกำมา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสังเวียน ทองงาม ผอ.รร.บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการ และนางสาวจิราภรณ์ เสตะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ ออกประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านลาด (ประชาราษฎร์บำรุง) โดยได้รับการต้อนรับจาก สิบเอกเริงชัย วรรณกุล ผอ.รร. และคณะครูอย่างดียิ่ง