สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์