สพป.ลำพูน เขต 2 เตรียมความพร้อมรร.ในสังกัด ประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนสำนักงานฯ ไปประกวดแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจ โอกาสเดียวกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะผู้เข้าร่วมประชุมและได้ให้กำลังใจ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้โรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและให้ปฏิบัติตามระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2