++แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดสัมมนาภารกิจส่งเสริมการอ่านและสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา++

++++วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ กาวิ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการสัมมนาภารกิจส่งเสริมการอ่านและสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ณ ร้านอาหารบ้านแก้วโมรา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน +++นรินทร์ ไชยวงศ์ ภาพ+++ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน