สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์/เทคนิค โครงการ แล่นนำ ผอ. เขต เพื่อน้อง          มีบ้านอยู่ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ        ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อร่วมวางแผนดำเนินการจัดวิ่งการกุศล เพื่อระดมทุนในการสร้างบ้านมอบให้กับนักเรียนตามโครงการสร้างบ้านน้ำใจ คืนความสุขสู่ลูก สพฐ. มอบให้กับเด็กหญิงอรณิชา ขานภูเขียว นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านดงเมย