ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดกีฬา “เมือง ๔ เกมส์”

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “เมือง ๔ เกมส์” วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยนักเรียนด้านการออกกำลังกาย สร้างความรัก ความสามัคคี  มีน้ำใจนักกีฬา  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รักการออกกำลังกาย สนองนโยบายด้านกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมืองแห่งกีฬา เมืองต้องห้ามพลาด ส่งเสริมนโยบายการต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมความสามารถนักเรียนที่มีอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา  โดยมี  นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย