สพม.34 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายธัชกร สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่องการบริหารจัดการเทคนิคการสอน และสื่อการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนพล กมลหัตถ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รายงานข้อมูลและให้การต้อนรับ
ภาพ : พรเทพ สล่าเพชร ประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย