ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ผู้แทน สพฐ. ร่วมลงพื้นที่ติดตามนโยบายการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียน Stand Alone

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ติดตามนโยบายการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียน Stand Alone โดยมี ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการติดตามนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/

Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052

Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/…

Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz…

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA