สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รับมอบป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่/เขตปลอดบุหรี่

วันที่ 4  กุมภาพันธ์ 2564   นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รับมอบป้ายห้ามสูบบุหรี่ เขตปลอดบุหรี่  จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โดย นพ.วชิระ  บถพิบูลย์   นพ.สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางทิพวรรณ โถชัย  นักวิชาการสาธารณสุขพร้อมคณะ  นำมามอบให้เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารสุข  เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561