สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับ รอง ผวจ.บร. ตรวจเยี่ยมตามมาตรการโควิด-๑๙

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายโพชัน ขุนาพรม รองสพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมให้การต้อนรับ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอ      บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายอำเภอบ้านด่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ นายทองใบ สะอาดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมมาตรการเฝ้าระวังของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน