สพป.ชลบุรี เขต 3: เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายบุญเพชร วันนา นายศิวะ ทาทราย นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ในโอกาสนี้ได้กล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓