สพม.14 รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”และประชุมผู้บริหารการศึกษา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564  นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 8/2564  เพื่อรับทราบข่าวสารด้านการศึกษาและนโยบาย สพฐ. “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” นำสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษา หลังจากนั้นได้มีการประชุมทีมผู้บริหารการศึกษา สพม.14 เพื่อแจ้งข้อราชการ การดำเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ  เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  เรวดี…ภาพ / ข่าว