สพป.ตาก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 นายสมคิด มาหล้า ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1

พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพป.ตาก เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการ(สพป.นครสวรรค์ เขต 3)ประเมินสถานศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก