สพม.39 ร่วมประชุมเตรียมจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academy)

         วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประธานสหวิทยาเขตจังหวัดพิษณุโลก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ หารือข้อราชการเรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academy) ให้กับนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก