++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พิจารณาเงินทุนหมุนเวียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ปี2564 ++

<< วันพฤหัสบดี  ที่ 11  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี 2564  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1/ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน