สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์เฝ้าระวังและส่งแสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานให้โอวาทและปล่อยแถว กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและปล่อยแถว กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดบุรีรัมย์ ดังนี้ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ สพม.เขต ๓๒ และโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ – สพม. เขต ๓๒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยในเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพร้อมกันที่ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ได้ออกตรวจบริเวณ วนอุทยานเขากระโดง อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ และเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมโดย ว่าที่ พันโท รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ