ค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ นำโดย นายสันติ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับสาขาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสันติ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ ร่วมกับสาขาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ จำนวน ๖๐ คน และโรงเรียนบ้านตลาดควาย จำนวน ๔๐ คน ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ , ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข , อาจารย์ วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ และ Mr.Von M. Bacasmot  คณะวิทยากรผู้ให้ความรู้  เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๔๖ คน