สพป.นครราชสีมา เขต 6 จัดกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 จัดกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ โดยนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.นครราชสีมา เขต 6