ผอ.สอ.สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการป้องกันโควิด-19 ณ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผอ.สอ.สพฐ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของโรงเรียนใน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (สพป.เชียงราย เขต 4) ได้แก่ โรงเรียนเพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย และโรงเรียนบ้านราษฏร์ภักดี พร้อมมอบสิ่งของ อาทิ แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย กระเป๋าเป้ ขนม และเครื่องดื่มวิตามินซี เพื่อใช้สนับสนุนในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครูและนักเรียนในช่วงโควิด-19 นี้