สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทำ MOU กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

15 กุมภาพันธ์ 2564 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 8 โรงเรียนในสังกัด โดยมี นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา สอดคล้องกับนโยบายจากต้นสังกัดเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด การประเมินและวิธีการประเมิน ที่ สพฐ.กำหนดและ ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดรวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกันในครอบครัว สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอให้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้น ตามเป้าหมายของเรา “เก่ง ดี มีทักษะ มีสุขภาพดี” ภายใต้นโยบาย “กายภาพที่ดี สู่ คุณภาพที่ดีขึ้น” และ “K.3 must be learn”