สพม.34 และ ศธจ.เชียงใหม่ ร่วมตรวจความพร้อมโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีมัธยมสี่มุมเมือง

วันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางจีรฉัตร ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน น.ส.อรอุมา แสนไชย น.ส.อุษณีย์ บุญเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ร่วมตรวจความพร้อมของ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีมัธยมสี่มุมเมือง กับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดย นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ได้กล่าวรายงานข้อมูลในความพร้อมของโรงเรียนและความร่วมมือของชุมชนที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาทางด้านการศึกษา บรรยากาศในการนำเสนอเป็นไปด้วยดีได้ความร่วมมือจากทางคณะครูและนักเรียนในการต้อนรับในครั้งนี้
ภาพ/ข่าว : ศน.ปฎิภาณ