นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา 904

วันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา 904

โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ อำเภอแม่ระมาดและอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก