++ รองสุรชาติ การสอาด พร้อมคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่โข่จู อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน++

<<<< วันพุธ ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายสุรชาติ การสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่โข่จู  อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  ติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  ขอ​ขอบคุณ​ทีมงาน​โรงเรียนบ้านแม่โข่จู  นำโดย ผอ.ณิชาภัทร นิรภัฏ  ที่ให้การต้อนรับ​อย่าง​อบอุ​่​น​นะคะ//ผอ.ดารารัตน์  ผิวผัน  ภาพข่าว//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน