สพป.ภูเก็ต ร่วมปฎิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขององคมนตรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นางชุลีกร  ทองด้วง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมปฏิบัติการตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยพลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ  องคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค  ในการจัดการเรียนการสอน สภาพทั่วไป อาคารสถานที่ของโรงเรียน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการมูลนิธิราชประขานุเคราะห์ หน่วยงานราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน  ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)