ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เปิดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมชาย  รองเหลือ ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติจ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการครู ที่ได้รับรางวัลต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรครู เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร  รวมทั้งได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนางานและการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น   เรวดี…ภาพ / ข่าว