++ รองสุรชาติ การสอาด พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าหินส้ม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน++

<<<< วันพฤหัสบดี  ที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายสุรชาติ การสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยนางนงคราญ บัวระหงษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะลงพื้นที่นิเทศ ติดตามและ​ตรวจ​เยี่ยม​โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม   ​ อำเภอขุนยวม​ จังหวัด​แม่ฮ่องสอน พบปะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน  ติดตามการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน ความพร้อมด้านอาคารสถานที่  ขอ​ขอบคุณ​ทีมงาน​โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม  ​ นำโดยผอ.บำรุง อมรอาจหาญ   ​ที่ให้การต้อนรับ​อย่าง​อบอุ​่​น​นะคะ//ผอ.ดารารัตน์ ผิวผัน    ภาพข่าว//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

 

ธีรธิดา พรหมมาแบน