สพม. 34 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ และงาน “EDU digital 2018 : การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมทีมบริหารองค์กร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมงาน “EDU digital 2018 : การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นในวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมงาน “EDU digital 2018 : การขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ขึ้นในวัน 5 – 6 มกราคม 2562 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ ดูภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pg/relation34/photos/?tab=album&album_id=2034149346660651