รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายสุรชาติ การสอาด ร่วมประชุมคณะทำงานการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2564

^^วันศุกร์  ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14.30 น. นายสวัสดิ์  ภู่ทอง  ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา สกศ. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน,โรงเรียนมัธยมสี่มุมเมืองและโรงเรียน STAND ALONE  ครั้งที่ 3/2564 โดยนายสุรชาติ การสะอาด  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน