ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมบันทึกเทปการให้สัมภาษณ์รายการ“NBT Nort รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน”

18 กุมภาพันธ์ 2564  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ “NBT Nort รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” ดำเนินรายการโดย คุณมัทธิดา ธรรมราช  ซึ่งออกอากาศเผยแพร่โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก หรือ NBT พิษณุโลก เป็นการให้สัมภาษณ์ในเรื่องเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้นไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีผู้ร่วมให้สัมภาษณ์ จำนวน 3 ท่าน นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายปรีชา  ภู่สมบัติขจร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ให้สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา และ ผศ.ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการจัดทำรายการของสถานีโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก โดยเป็นการสัญจรดำเนินรายการถ่ายทำ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ บันทึกเทปการถ่ายทำรายการ ณ ร้านอาหาร REST@THE RIVER ร้านอาหารริมแม่น้ำน่านท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ