ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562

สอบวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8  ดังรายละเอียดในไฟล์ แนบ ผลคะแนนสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2562 (2)

สุดสาคร รวดเร็ว