สพม.เชียงใหม่ ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม โรงแรมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน