สพป.พิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมชมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคเหนือจังหวัดพะเยา

ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงศ์ บุญญพันธ์โสภณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 เยี่ยมชม ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ในรายการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-6 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-3 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง และการแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-6 โรงเรียนบ้านวังโพรง วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา