การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพม.

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายศังกร​ รักชูชื่น​ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูล​ พร้อมด้วยนายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และนายปราโมทย์ ส่งสิงห์​ ผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา​สตูล​ จำนวน​ 3​ ราย​ ได้แก่​ นางนฤนันท์​ เพชรสุวรรณ​ นายวชิระ​ ขวัญเพชร​ และนางอุไร​ พรหมปาน ณ ห้องประชุม​คชาธาร​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล​ อ.เมือง​ จ.สงขลา