สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ในระดับอำเภอ ซึ่งจะทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในชุมชน เป็นต้นแบบ มีความพร้อมในการให้บริการ ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพ การจัดกิจกรรมทางการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประกอบด้วย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ  โดยมี นายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  จ่าสิบตรี ฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอชำนิ  นายเอกวัฒน์ พวงประโคน  แทนนายอำเภอลำปลายมาศ และนายณัฐพงษ์ คำแข้ง  แทนนายอำเภอบ้านด่าน กศน.ประจำอำเภอ  ประธานกลุ่มโรงเรียน และศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกฯ