+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม กศจ. ครั้งที่12/2561+++

^^^วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1    ในฐานะผู้แทน สพฐ.และนางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่12/2561    โดยมีนายสิริรัฐ   ชุมอุปการ   ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม    ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน     ++ธีรธิดา  พรหมมาแบนภาพ//ข่าว++

ธีรธิดา พรหมมาแบน