ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป./สพม. สังกัด สพฐ. รอบที่ 2 โดยมี นายทวี ทะนอก  ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานการประเมิน ณ โรงแรมบ้านคุณแม่บูเลอวาร์ด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์