ผ้าป่าสามัคคี  สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 18  กันยายน 2561 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอบ้านเขว้า  จัดกิจกรรมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ผ้าป่าสามัคคี)  โดยมี นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า ทอดถวาย ณ วัดแผ่นดินทอง บ้านแผ่นดินทอง อ.บ้านเขว้า  ด้วยยอดเงินบริจาค  239,999.- บาท