สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ในโอกาสมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ห้องเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ในโอกาสมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ร่วมกิจกรรมทั้งในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และชุมชน เป็นที่รักของคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความก้าวหน้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอ