สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เยี่ยมบ้านนักเรียน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษาได้ออกตรวจเยี่ยมบ้านเด็กหญิงฉันทนา ลึกวิไล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนตาด เพื่อร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้นักเรียน ให้เกิดความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ณ บ้านโนนสว่าง ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

คลิกดูภาพเพิ่มเติม