สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต  1  ร่วมให้การต้อนรับ    นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  พร้อมคณะบุคลากร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน  ITA ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ในวันที่ 19 กันยายน 2561  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามกลุ่มงานต่าง ๆ