++รองชนธัญ ติ๊บเมืองมา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครั้งที่ 2 +++

^^^วันพุธ  ที่ 3  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2564  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ครั้งที่ 2 ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 15 โดยดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน,นายสมเกียรติ  ปงจันตา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ,นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.เขต 35  เป็นกรรมการและนางสาวสุภาสิริ  มณีธร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ณหอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  +นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพข่าว+ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน