สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล สำนักงานลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ดร.สมเพชร มัชปะโม , นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/
Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052
Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/
Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA