++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ++

^^^^  วันที่ 21  ธันวาคม 2561    นายสุภาพ  กาวิ    รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต  1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ระดับชาติ  ภาคเหนือ  จังหวัดพะเยา   ณ ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี  อาคารอุบาลี  มหาวิทยาลัยพะเยา  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา และในโอกาสนี้ ท่านรองสุภาพ  กาวิ  พร้อมบุคลากรสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ยังไปให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันในงานดังกล่าว

//นรินทร์  ไชยวงศ์   ภาพ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  /ข่าว++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน