สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในระหว่างวันที่  8-10 มกราคม 2562  สังกัด สพป. จำนวน 13 สนามแข่งขัน สังกัด สพม. จำนวน 9 สนามแข่งขัน การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จำนวน 4 สนามแข่งขัน กำหนดพิธีเปิดงาน ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ เวทีกลางลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (ทุ่งแจ้ง)  และติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่จนประสบความสเร็จ สำหรับความคืบหน้าของการจัดการแข่งขันให้ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://south68.sillapa.net/